Program Harian Siswa

Program Harian Siswa

Program Harian Siswa

Untuk membina kedisiplinan dalam nilai – nilai ke islaman peserta didik, SDIT Al – Furqon menetapkan program harian dimana pada program harian ini dapat memperkaya wawasan ke islamannya. Program dan waktu pelaksanaannya dapat dilihat sebagai berikut :

Read More